Ziema Święta - nasze pielgrzymowanie do źródła...

Ziemia Święta, wybrana przez Boga na scenę ważnych wydarzeń, to kraina wielu kontrastów, gdzie obok najnowszych zdobyczy cywilizacji można jeszcze spotkać ludzi żyjąc tak, jak przed laty żyli ich przodkowie. Kraj, który jest mieszanką różnych kultur i religii, kraj ciągłych niepokojów i zagrożeń militarnych.

Pielgrzymka z Parafii MBN w Nowym Sączu do Ziemi Świętej 30.06-08.07.2014

Cena:97.00
Dodaj Do koszyka
plus minus

Istnieją na świecie miejsca obdarzone szczególną siłą przyciągania. Ich wyjątkowość mierzy się zazwyczaj wagą wydarzeń, które w nich się rozegrały. Gdy pomyślimy o takim miejscu, które dla nas ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa może być duchową ojczyzną, to nasze myśli biegną ku Ziemi umiłowanej przez Boga, gdzie wszystko się zaczęło. W ojczyźnie Jezusa bije samo serce naszej chrześcijańskiej tożsamości. Docierając tam, stajemy się w pełni sobą. Wcześniej wyobrażamy sobie miejsca święte na miarę własnej wyobraźni, uwarunkowanej realiami w jakich żyjemy. Mamy więc „Betlejem polskie”, „polski Ogrójec”, „polskie Kalwarie”. Pielgrzymka do Ziemi Świętej zmienia ten obraz, wymaga od nas pokory, a jednocześnie zapewnia coś, czego nie możemy otrzymać w inny sposób. Ludzie, którzy pielgrzymują do Ziemi Świętej, wracają ci sami, ale nie tacy sami.
W Ziemi Świętej wszystko jest relikwią. Czyż można sobie wyobrazić rzecz dla chrześcijan bardziej wzruszającą niż nawiedzanie miejsc, które swoją obecnością uświęcił sam Jezus Chrystus? Człowiek, który nawiedza tę Ziemię, prawdziwie przybliża się do Jezusa i do Jego misji zbawienia. To nie jest zwykła Ziemia i nie jest to także jedynie turystyka, ale stąpanie po śladach Zbawiciela i przeżywanie osobistego spotkania z Nim w miejscu, które w fizyczny sposób zostało uświęcone Jego obecnością. Człowiek wierzący pielgrzymuje przez tę Ziemię w duchu wielkiej miłości do naszego Pana i Boga. Pielgrzymowanie po tej mistycznej krainie wywiera ogromne wrażenie nie tylko na zmysłach, ale pozostawia także niezatarty ślad na duchowości pielgrzymów i przyczynia się do umocnienia ich wiary, którą później mogą dzielić się z innymi, jako swoim największym skarbem.
Piąta Ewangelia, jak nazywamy często Ziemię Świętą, została zapisana w widzialnym świecie, w środowisku, w którym żył i działał nasz Pan Jezus Chrystus. Ta Ewangelia przypomina nasze środowiska codziennego życia, które winny stawać się miejscami naszego upodabniania się do Chrystusa, odpowiadania na Jego głos i zapisywania kolejnych kart z księgi naszego życia na wzór Ewangelii naszego Pana.

Ks. Ryszard Nowak

Zobacz także

www.facebook.com/KsiegarniaNovaBook