Państwo Gorlickie

Autor Andrzej Ćmiech
ISBN 8362550864, 9788362550869
Liczba stron 124

Książka jest zbiorem szkiców pokazujących historię i rozwój "Państwa Gorlickiego" od powstania do jego końca. Dwa rozdziały książki zostały poświęcone jego współwłaścicielom: Janowi Pieniążkowi oraz Stanisławowi Łętowskiemu. Pozycja ta zawiera aneks źródłowy składający się z dokumentów, mających decydujący wpływ na historię Państwa Gorlickiego, wydobytych ze źródeł archiwalnych.

Cena:39.00
Dodaj Do koszyka
plus minus

Pomysł przedstawienia dziejów „Państwa Gorlickiego” zrodził się podczas przygotowywania w gorlickim Muzeum PTTK wystawy pt. „Dominium Gorlice”. Szkice niniejsze zostały napisane z myślą o ich publikacji w „Kwartalniku Gorlickim”, jedynym periodyku, który stara się przedstawiać w miarę swoich możliwości przeszłość Gorlic i okolic. Nadarzyła się jednak możliwość opublikowania ich w jednym tomie z okazji obchodów 650. rocznicy założenia miasta. Dzięki temu będą one szeroko dostępne miłośnikom Ziemi Gorlickiej, a dla potomnych będą trwałym śladem tych uroczystości.
Termin „Państwo Gorlickie” oznaczał w przeszłości klucz dóbr gorlickich składający się z miasta Gorlice i wsi Glinik, Stróżówka, Ropica (Polska) i Rychwałd (dziś Owczary). Istniało ono od połowy XIV wieku do połowy XIX wieku, kiedy to ukazał się patent cesarski znoszący poddaństwo i stosunek zwierzchno-opiekuńczy dziedzica, który tracił resztki uprawnień sądowniczych.
Pisząc niniejsze szkice opierałem się zarówno na źródłach drukowanych jak również na źródłach archiwalnych, starając się wydobyć z nich rzeczy nieznane i ciekawe, które byłyby uzupełnieniem szkiców historycznych zawartych w tomie Nad rzeką Ropą.
Zostały one tak ułożone, aby dały jak najpełniejszy obraz historii i rozwoju „Państwa Gorlickiego” od powstania do jego końca. Dwa rozdziały książki poświęcono jego współwłaścicielom, którzy trwale zapisali się w historii Polski, a mianowicie: Janowi Pieniążkowi, kandydatowi na króla Polski podczas elekcji w 1704 roku oraz Stanisławowi Łętowskiemu sygnatariuszowi pierwszego rozbioru Polski. Ponadto książka zawiera aneks źródłowy składający się z dokumentów, mających decydujący wpływ na historię „Państwa Gorlickiego”, wydobytych ze źródeł archiwalnych podczas wieloletnich poszukiwań.
Dziękuję Bibliotece Jagiellońskiej, Archiwum Państwowemu na Wawelu w Krakowie i Muzeum PTTK w Gorlicach za pomoc i udostępnienie swoich bogatych archiwaliów, mojemu zakładowi pracy – Kuźni „Glinik” za wsparcie finansowe, szczególnie zaś Urzędowi Miasta w Gorlicach, bez którego całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.
Składam też serdeczne podziękowania Panu Kasprowi Świerzowskiemu za korektę i szereg cennych wskazówek przy ostatecznej redakcji pracy.

Zobacz także

www.facebook.com/KsiegarniaNovaBook