Nowa Huta - nowa ewangelizacja

9 czerwca 1979 roku Jan Paweł II przekroczył bramę Opactwa Cystersów w Mogile i stał się gościem mieszkańców Nowej Huty. Pozostał od tego momentu obecny w sercach tych, którzy nigdy nie pogodzili się z jej powstaniem, tych, którzy ją budowali i którzy teraz tworzą w niej nową, ojczystą rzeczywistość. W taki sposób Jan Paweł II stał się patronem Nowej Huty i nowej ewangelizacji.

Cena:0.00
Nakład wyczerpany
Dodaj Do koszyka
plus minus

Od ulicy Klasztornej, przy której mieści się Opactwo Cystersów, zaczyna się w Krakowie Aleja Jana Pawła II. Dawna jej nazwa to Aleja Planu 6-letniego oraz Rewolucji Kubańskiej. Zmiana tych nazw jest pamiątką wdzięczności za pierwszą obecność w Polsce Wikariusza Chrystusowego. Stało się już tradycją, że w rocznicę śmierci Sługi Bożego wzdłuż tej drogi, prowadzącej do centrum, mieszkańcy ustawiają znicze.
Te charakterystyczne zmiany nazw ulic symbolizują kolejne przemiany w naszej Ojczyźnie od 1979 roku. Obchodzimy w tym roku 60. rocznicę powstania Nowej Huty i 30. rocznicę pobytu w niej Sługi Bożego Jana Pawła II. Pokolenia tutaj wyrosłe były i są nadal świadkami i uczestnikami starcia dwóch potężnych sił. Z jednej strony był to projekt zbudowania socjalistycznego ustroju, którego wyrazem miało być nowe miasto – bez Boga, bez Kościoła i kościołów. Z drugiej strony w obronie krzyża stanęli wierni ze swoimi duchownymi. Starcie było nieuniknione! Dzięki temu w Nowej Hucie mamy ulicę Obrońców Krzyża. Nieustraszony Biskup Krakowski Karol Wojtyła na przemyślaną indoktrynację oraz inwigilację odpowiedział autorskim programem nowej ewangelizacji. Śmiało można powiedzieć, że odpowiedzią Kościoła na Nową Hutę była nowa ewangelizacja.
Rozpoczęła się ona oczywiście na fundamencie krzyża – trzeba dodać – tego prastarego, Mogilskiego, który słynie łaskami. Część moich współbraci twierdzi, że to Opatrzność Boża sprawiła, że socjalistyczne miasto zbudowano właśnie obok sanktuarium Krzyża Świętego. Może właśnie dlatego do ulicy Klasztornej dochodzi droga o nazwie Tadeusza Ptaszyckiego, który zaprojektował to nowe miasto, jakby na planie gwiazdy. Te dwa fundamenty: krzyż i gwiazda stanowią pokusę do sądzenia, kto zwyciężył. My, katolicy, chcemy jednak szukać tego, co wspólne. Jak mawiał Sługa Boży Jan Paweł II: Człowiek jest drogą Kościoła. Pozostawił tę wskazówkę w swej programowej encyklice Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka). Współcześni teologowie komentując ją mówią wprost, że: Kościół ma poszukiwać człowieka, ma chodzić jego drogami.
Adam Gryczyński rozpoczął wielkie dzieło dokumentacji historii ludzi zamieszkujących wokół naszego Opactwa. Robi to już ponad 20 lat pracując na co dzień w Nowohuckim Centrum Kultury. Ukoronowaniem jego dzieła są kolejno wystawy: 50 lat Nowej Huty – 1999 r., Pejzaż miasta – 2004 r., Narodziny Nowej Huty – fotografie Stanisława Senissona – 2005 r., Nowa Huta w latach 50. – fotografie Wiktora Pentala – 2005 r., Nowa Huta w latach 60. – fotografie Roberta Kosieradzkiego – 2006 r., Nowa Huta – najmłodsza siostra Krakowa – 2007 r. na Placu Centralnym w Nowej Hucie oraz książki pt. Czas zatrzymany – 2006 r., Czas zatrzymany 2 – 2008 r.
Niniejszy album ma być zbiorowym portretem nas wszystkich – mieszkańców tej części Krakowa. Zależy nam, żeby dopełnił on obrazy poprzednio zebrane przez Gryczyńskiego.

www.facebook.com/KsiegarniaNovaBook