Kopia średniowiecznej mapy świata z Ebstorf - broszura

Broszura na temat średniowiecznej mapy z Ebsdorf.

Bardzo cennym obiektem w zbiorach klasztoru Cystersów w Szczyrzycu jest unikalny, jedyny egzemplarz w Polsce Mapy Świata z Ebstorf. Jest to kolorowy druk na papierze przyklejonym na płótno, wykonany na początku XX w. w Niemczech. Unikat na skalę Europy, który koniecznie trzeba zobaczyć.

Cena:10.00
Dodaj Do koszyka
plus minus

Mapa z Ebstorf – średniowieczna mapa świata namalowana na 33 zszytych kawałkach pergaminu. Największa ze znanych przedstawień świata w średniowieczu – mappa mundi. Swoją nazwę zawdzięcza dawnemu klasztorowi Benedyktynek w Ebsdorf w powiecie Uelzen (Dolna Saksonia, Niemcy). Wykonana została w roku 1234. Przez długie lata przypisywana geografowi Gerwazemu z Tilbury, współczesne badania paleograficzne kwestionują tę tezę, przesuwając także datę na ok. 1300 r. W roku 1830 została znaleziona w jednym z pomieszczeń magazynowych tego opactwa. Dzieło było uszkodzone w kilku miejscach przez myszy. Mapa została przewieziona do Hanoweru, gdzie w roku 1943 spłonęła podczas alianckich nalotów dywanowych. Zachowały się przedwojenne reprodukcje oraz kilka pergaminowych replik, w tym jedna w klasztorze Cystersów w Szczyrzycu.

www.facebook.com/KsiegarniaNovaBook