Dzieje Fabryki Maszyn "Glinik"

Autor: Andrzej Ćmiech
ISBN:978-83-62550-70-8

Album Dzieje Fabryki Maszyn Glinik to wyczerpująca historia fabryki maszyn wiertniczych i górniczych w Gorlicach. Książka szczegółowo opowiada dzieje fabryki od jej powstania po czasy współczesne. 

Nakład wyczerpany

Pomysł napisania Dziejów Fabryki Maszyn GLINIK narodził się w 2008 roku, kiedy to po wydaniu Dziejów Kuźni GLINIK pozostało mi dużo ciekawego materiału historycznego dotyczącego innych zakładów ówczesnej Grupy Kapitałowej GLINIK S.A. i wcześniej istniejących wydziałów Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK. Niestety kryzys gospodarczy i problemy finansowe  Fabryki Maszyn GLINIK S.A. spowodowały zaniechanie na kilka lat tego pomysłu. Odżył on w lipcu 2013 roku, kiedy to Stowarzyszenie Inwestorów Finansowych GLINIK – Gorlice zaproponowało mi opracowanie i wydanie tej książki. Propozycję przyjąłem z dużymi emocjami, zdając sobie sprawę z ogromu przedsięwzięcia i pokładanych nadziei. Otuchy dodawał mi zgromadzony już materiał oraz życzliwość ludzi deklarujących pomoc w dotarciu do źródeł. Pisząc dzieje Fabryki, opierałem się zarówno na źródłach drukowanych,  jak również na archiwalnych oraz pozostającej w maszynopisie monografii Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK opracowanej z okazji 100. rocznicy firmy w 1983 roku. Materiał historyczny został przeze mnie tak ułożony, aby dał, jak najpełniejszy obraz historii i rozwoju Fabryki od początku jej powstania do czasu, kiedy Spółka TDJ S.A. na podstawie umowy z 18 lipca 2011 roku kupiła Fabrykę Maszyn GLINIK S.A. Książkę dedykuję wszystkim pracownikom Fabryki Maszyn GLINIK, którzy tworzyli jej historię, zwłaszcza tym bezimiennym, którzy pracując w Fabryce przeszli niepostrzeżenie i niezauważenie rozpłynęli się w historii, a ich twarze pozostały tylko na pożółkłych fotogramach. Myślę, że w tej książce każdy znajdzie coś dla siebie, co wywoła wspomnienia, wzruszenie, a może wyciśnie łzy. Mam też pełną świadomość, że nie zadowoli ona wszystkich, gdyż każdy postrzega historię, zwłaszcza tę nieodległą, przez pryzmat własnych doświadczeń. Jednak mam nadzieję, że będzie ona znaczącym przyczynkiem do dziejów Gorlic i ziemi gorlickiej. Dziękuję Muzeum Regionalnemu PTTK w Gorlicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej – Filii Biblioteka Naukowo-Techniczna w Gorlicach i Gazecie Gorlickiej za pomoc i udostępnienie swoich bogatych archiwaliów. Dziękuję osobom prywatnym, które podzieliły się wspomnieniami i udostępniły zdjęcia, w szczególności Panu Andrzejowi Mikuckiemu, Zbigniewowi Nowakowi, Jerzemu Markowiczowi, Tadeuszowi Lewińskiemu, Jerzemu Muzyce, Adamowi Nowakowi, Leszkowi Wojtasiewiczowi, Aleksandrowi Gucwie, Eugeniuszowi Lepie, Urszuli Karasińskiej, Andrzejowi Ozga, Halinie Gajdzie, Jackowi Walowi, Edwardowi Wresiło .Składam też serdeczne podziękowania Panu Karolowi Myśliwcowi za konsultacje techniczne i merytoryczne.

Andrzej Ćmiech

www.facebook.com/KsiegarniaNovaBook