Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Celem publikacji jest przedstawienie aktualności przesłania moralnego zawartego w homiliach wygłoszonych przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę w kontekście przemian społecznych w Polsce po 1989 roku. Należy stwierdzić, że całość przeprowadzonych analiz zebranego materiału źródłowego oraz dokonana synteza pozwoliła Autorowi skutecznie zrealizować zamierzone zadanie badawcze.
Pomimo dość licznych opracowań poświęconych osobie i nauczaniu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, opracowanie to posiada znamiona oryginalności, przede wszystkim przez sposób ujęcia podjętej tematyki. Praca stanowi próbę odczytania uniwersalnego i ciągle oryginalnego przesłania moralnego zawartego w różnego rodzaju wypowiedziach i homiliach głoszonych przez żoliborskiego Kapłana podczas tzw. mszy świętych za Ojczyznę.

Cena:19.90
Dodaj Do koszyka
plus minus

Autor Grzegorz Kamil Szczecina
ISBN 9788365196040
liczba stron 142

www.facebook.com/KsiegarniaNovaBook